Gospodarka widmem i planowanie obszarowe 5G

Optymalizacja budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G

Cecilia Bonefeld-Dahl – Dyrektor Generalny, DIGITALEUROPE

Cecilia Bonefeld-Dahl – Dyrektor Generalny, DIGITALEUROPE

Porozumienie Na Rzecz Promocji Cyfryzacji i Nowych Technologii oraz Organizacji Digital Week 1.10

Klaus Mittelbach – Prezes, ZVEI

Michał Boni – Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,Parlament Europejski

Marcin Cichy – Prezes, UKE

Piotr Pietrzak – Dyrektor ds. Technologii, IBM Polska i Kraje Bałtyckie

Norbert Biedrzycki – Wiceprezes, Digital McKinsey w regionie CEE Europejski

Obecny stan i perspektywy rozwoju technologii sieci 5G i jej wartość dla aplikacji przemysłowych 4 0

„Bezprzewodowa warstwa sieci 5G”