[:pl]

 

8.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.40 Oficjalne otwarcie 11 Forum Gospodarczego TIME
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji Polski
Markus Hess – Zastępca Dyrektora Generalnego, Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energetyki
Stefan Kamiński – Prezes, KIGEiT
Klaus Mittelbach – Prezes, ZVEI
9.40 – 10.00 Wystąpienie: Polityka Przemysłowa Komisji Europejskiej
Antti Peltomäki – Zastępca Dyrektora Generalnego, Departament Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, KE
10.00 – 10.25 Prezentacja programowa 11 Forum Gospodarczego TIME
Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
10.25-10.45 Prezentacja: Manifesty przemysłu cyfrowego
Cecilia Bonefeld-Dahl – Dyrektor Generalny, DIGITALEUROPE
10.45-11.05 Obecny stan i perspektywy rozwoju technologii sieci 5G i jej wartość dla aplikacji przemysłowych 4.0
Igor Milojevic, Dyrektor ds. Technicznych Carrier Business Group w Huawei dla Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nordyckich
11.05-11.20 Przerwa kawowa 
SESJA I – Transformacja cyfrowa jako element strategii nowoczesnej firmy
11.20-11.30 Rozmowa: Orgalim Vision 2030
Malte Lohan – Dyrektor Generalny, Orgalime – Europe‘s Technology Industries
Oliver Blank – Prezes Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI
11.30-11.40 Prezentacja: Synergia przemysłu 4.0 i 5G
Alexander Bentkus – 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G ACIA)
11.40-12.30 Debata:
Moderator:  Oliver Blank – Dyrektor ds. Europejskich, Biuro Europejskie ZVEI
Paneliści: Michał Boni – Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii,Parlament Europejski
Mariusz Kondraciuk – Dyrektor, Siemens Energy Management
Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu, Klaster Europy Środkowo-Wschodniej,Schneider Electric
Andrzej Dulka – Prezes, Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji
Witold Bereszczyński – Prezes Zarządu, Weidmüller
Malte Lohan – Dyrektor Generalny, Orgalime – Europe‘s Technology Industries
 

”więcej”

  

Głównym tematem rozmowy będzie konieczność przeprowadzenia i zakres transformacji cyfrowej europejskiego przemysłu oraz szczególnej roli sektora wytwórczego w tym procesie. Uczestnicy rozmawiać będą również o tym, jak ważne jest, aby przedsiębiorstwa były w stanie w pełni wykorzystać potencjał oferowany przez nowe technologie oraz zapewnienie odpowiednich ram prawnych, które wspierać będą rozwój innowacyjności.

”mniej”

SESJA II – Gospodarka widmem i planowanie obszarowe 5G
12.30-12.50 Prezentacja: 5G dla przemysłu – zarządzanie widmem
Mario Maniewicz – Dyrektor Biura Radiokomunikacji, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
12.50-13.10 Prezentacja: Opinia SCENIHR (Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia) na temat potencjalnych szkodliwych skutków ekspozycji na działanie pola elektromagnetycznego
Zenon Sienkiewicz – Członek ICNIRP, Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym
13.10-13.50 Debata: 
Moderator:  Marcin Cichy – Prezes, UKE
Paneliści: João Cadete de Matos – Prezes Zarządu, ANACOM (Portugalia)
Cristina Data, Director of Spectrum, Ofcom (Wielka Brytania)
Vladimír Kešjar – Przewodniczący Urzędu Regulacji Łączności Elektronicznej i Usług Pocztowych (Słowacja)
Prof. Konstantinos Masselos – Przewodniczący Greckiej Komisji ds. Telekomunikacji i Usług Pocztowych (Grecja)
Jaromír Novák -Przewodniczący Rady Czeskiego Urzędu ds. Telekomunikacji (Czechy)
 

”więcej”

  
Wprowadzenie piątej generacji sieci bezprzewodowych niesie za sobą olbrzymi skok technologiczny i będzie miało znaczący wpływ na rozwój przemysłu. Dlatego też należy upewnić się, że sieć 5G będzie mogła być skutecznie wykorzystywana w przemyśle i produkcji.
 

”mniej”

SESJA III – Optymalizacja budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G
13.50-14.10 Prezentacja: „Bezprzewodowa warstwa sieci 5G””
Martin Mellor – Prezes Zarządu, Ericsson
14.10-14.55 Debata: 
Moderator:  Roman Młodkowski – Niezależny Ekspert
Paneliści: Jean-François Fallacher – Prezes Zarządu, Orange
Tonny Bao – Prezes Zarządu, Huawei
Piotr Kuriata – Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu i Regulacji, P4
Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej, Netia, Polkomtel
Andreas Maierhofer – Prezes Zarządu, T-Mobile
Nikodem Bończa Tomaszewski – Prezes Zarządu, EXATEL
Martin Mellor – Prezes Zarządu, Ericsson
14.55 -15.30 Lunch
SESJA IV –Sztuczna inteligencja w przemyśle – szanse i wyzwania
15.30-15.45 Prezentacja:
Norbert Biedrzycki – Wiceprezes, Digital McKinsey w regionie CEE
15.45-16.30 Debata: 
Moderator:  Piotr Mieczkowski – Dyrektor Wykonawczy, Fundacja DigitalPoland
Paneliści: Olaf Gajl – Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji
Borys Stokalski – Prezes Zarządu, PIIT
Piotr Pietrzak – Dyrektor ds. Technologii, IBM Polska i Kraje Bałtyckie
Paweł Pisarczyk – Prezes, Atende Software
Bartosz Lech – Członek Zarządu, Globema
16.30-17.00 Podsumowanie Forum:
Jarosław Tworóg – Wiceprezes KIGEiT
Oliver Blank – Dyrektor ds. Europejskich, Biuro Europejskie ZVEI
Gala FGTIME
19.30 -23.00
Gala FGTIME
Przyznane nagrody dla firm i osób, które szczególnie angażują się w rozwój rynku telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego w Polsce i na świecie
  Ceremonia otwarcia
  więcej

 

8.00 – 16.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.30 Otwarcie Forum:
Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Polska
9.30-9.50 Wystąpienie: Europejskie strategie dla przemysłu cyfrowego oraz sztucznej inteligencji
Max Lemke – Dyrektor Departamentu „Technologie i systemy do digitalizacji przemysłu” w Dyrekcji Generalnej CONNECT w Komisji Europejskiej
9.50-10.05 Wystąpienie: Autostrada 5G
Neils Kalnins – Dyrektor ds. Rozwoju, JSC Electronical Communications
10.05-10.25 Prezentacja: Industry 4.0 jako element strategii nowoczesnej firmy
Mariusz Zabielski – Wice Prezes Dyrektor Generalny, Poland, Czech, central- eastern Europe, Siemens Industry Software
10.25-10.45 Prezentacja: Co zrobić z danymi IoT? – Najnowsze trendy technologiczne
Paweł Białka – Executive Partner, Gartner
10.45 -10.55 Przerwa kawowa 
10.55 -11.00 Uroczyste podpisanie porozumienia Na Rzecz Promocji Cyfryzacji i Nowych Technologii oraz Organizacji Digital Week 1.10 – 10.10.2019  
SESJA I – Jak zbudować sieć światłowodowa w kontekście wyzwań związanych z łącznością i 5G
11.00-11.15 Prezentacja: Plan działania na rzecz zwiększenia tempa budowy sieci światłowodowej
Krzysztof Heller – Prezes Zarządu, Infostrategia
11.15-12.15 Debata:
Moderator:  Michał Kobosko – Starszy Doradca, Atlantic Council
Paneliści: Andrzej Abramczuk – Prezes Zarządu, Netia
Michał Bartkowiak – Wiceprezes Zarządu, INEA
Robert Redeleanu – Prezes Zarządu, UPC
Michał Szczęsny – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci, EXATEL
Piotr Jaworski – Członek Zarządu ds. Sieci i Technologii, Orange Polska
Ireneusz Piecuch – Partner, Kancelaria Prawna Gawroński i Piecuch
Tomasz Żurański – Prezes Zarządu, Vectra
SESJA II – Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych, platformy danych B2B
12:15-12.30 Prezentacja: Piotr Mieczkowski – Dyrektor Wykonawczy, Fundacja Digital Poland
12:30-13:30 Debata: 
Moderator:  Piotr Mieczkowski – Dyrektor Wykonawczy, Fundacja Digital Poland
Paneliści:  Bartosz Malinowski – Wiceprezes Zarządu, Adform
Carlos Navarro – Dyrektor, Data Driven Solutions
Aleksander Szerner – Prezes Zarządu, BIM Association for the Polish Construction Industry
Marek Turlejski – Partner, DataWise, LocIT
Robert Kroplewski – Pełnomocnik Ministerstwa Cyfryzacji 
Tomasz Trzciński – Dyrektor naukowy i Wspólnik, Tooploox
Norbert Biedrzycki – Wiceprezes, Digital McKinsey in the CEE Region
 

”więcej”

  

Sesja wpisywać będzie się w kontekst szerszej debaty na temat europejskiej gospodarki danymi i swobodnego przepływu danych. Skupi się również na konkretnych aspektach, wymogach i wyzwaniach związanych z platformami danych B2B.

”mniej”

13.30-14.30 Lunch
SESJA III – Cyberbezpieczeństwo
14.30-14.45 Prezentacja: „Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Co zrobić, aby ochronić się przed cyberatakami?”
Wiesław Łodzikowski – Dyrektor Pionu Technicznego, NASK SA    
14.45-15.00 Prezentacja: „Zagrożenia cyberwojenne. Przyczyny cyberataków”
Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
15.00-15.45 Debata: Bezpieczeństwo cyfrowe w łańcuchu dostaw. Jak chronić organizacje przed cyber-atakami?
Moderator:  Krzysztof Silicki – Dyrektor, NASK
Paneliści:  Jakub Jagielak – Dyrektor ds. Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, Atende
Arkadiusz Wójcik – VP, Head of IT & Mobile, Samsung Electronics Polska
Grzegorz Bojar – Dyrektor Działu IT, PSE
Tomasz Huś – Prezes Zarządu, PZU LAB,
Juliusz Brzostek – Dyrektor, Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK
SESJA IV – MŚP w przemyśle 4.0 – Jak udostępnić umiejętności i technologie dla wszystkich?
15.45-16.00 Prezentacja: Wsparcie prawne i systemowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w dobie transformacji 4.0
Andrzej Soldaty – Założyciel i Partner Projektu “Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”
16.00-17.05 Debata: 
Moderator:  Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
Paneliści:  Przedstawiciele platform Przemysłu 4.0 i krajowych izb gospodarczych
Max Lemke – dyrektor departamentu „Technologie i systemy do digitalizacji przemysłu” w Dyrekcji Generalnej CONNECT w Komisji Europejskiej
Andrzej Soldaty – Założyciel i Partner Projektu “Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”
Mark Boris Andrijanič – Dyrektor ds. Polityki Publicznej, Uber
Marek Bąkowski – Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyzacji Administracji Publicznej, PIIT
Ray Pinto – Dyrektor ds. Członkowskich i Transformacji Cyfrowej, DIGITALEUROPE
Michele Merola – Wiceprezes, AIdAM
 

”więcej”

  

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon europejskiej gospodarki i są niezwykle istotne dla społeczeństwa. Kluczowe znaczenie ma pełne umożliwienie MŚP uczestnictwa i czerpania korzyści z transformacji cyfrowej. Celem sesji będzie zbadać, w jaki sposób europejskie inicjatywy i współpraca mogą pomóc MŚP wykorzystać ich często niedoceniany potencjał.

”mniej”

17.05-17.20 Podsumowanie:
  Jarosław Tworóg – Wiceprezes, KIGEiT
Oliver Blank – Prezes Zarządu, Biuro Europejskie ZVEI

Znamy nominowanych do nagrody Forum Gospodarczego TIME

Podczas uroczystej Gali 11 Forum Gospodarczego TIME w dniu 4 marca zostaną przyznane nagrody dla firm i osób, które szczególnie angażują się
w rozwój rynku
telekomunikacyjnego, elektronicznego i energetycznego
w Polsce i na świecie. W tym roku wśród nominowanych znalazły się trzy polskie i cztery zagraniczne przedsiębiorstwa. W trakcie Gali dowiemy się również komu przyznany zostanie tytuł Ambasadora ICT w obszarze nauki i edukacji.

Nagroda Forum Gospodarczego TIME  to wyróżnienie przyznawane firmom i osobom, które swoją postawą, pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju rynku ICT. Promują wdrażanie nowoczesnych technologii, wpływają na podnoszenia standardów i jakości oferowanych produktów i usług oraz wspierają innowacyjną transformację branży cyfrowej. Oto nominowani w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: Polska Firma Roku ICT

Nominowani:

 • Atende Software – za system operacyjny Phoenix-RTOS,
 • INEA – za rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce i promocję społeczeństwa Gigabitowego oraz dostarczenie najszybszego łącza w technologii Fiber-To-The-Home,
 • Synerise – za wdrożenie innowacyjnego programu edukacyjnego opartego na sztucznej inteligencji.

Kategoria: Międzynarodowa Firma Roku ICT

Nominowani:

 • Microsoft – za rozwój ekosystemu partnerów wdrażających rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową.
 • UPC – za rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce i promocję społeczeństwa Gigabitowego
 • Orange – za rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce i promocję społeczeństwa Gigabitowego
 • Siemens – za rozwój koncepcji przemysłu 4.0

W czasie Gali przyznana zostanie także nagroda w kategorii Ambasador ICT w obszarze nauki i edukacji.

Zwycięzców poszczególnych kategorii poznamy w trakcie uroczystej Gali Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w dniu 4 marca.

 

4 marca 2019, poniedziałek, godz. 12.00 – 15.00

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na realizację nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie istniejących produktów i usług w ramach projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Eksperci NCBR zaprezentują nie tylko ofertę wsparcia i zasady udziału w konkursach z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), ale także przedstawią na konkretnych przykładach jak korzystać ze środków w ramach POIR. Odpowiedzą także na pytania z Państwa strony.

Agenda:

 • Aktualna oferta NCBR w ramach POIR
 • Proces realizacji projektu badawczo-rozwojowego (specyfika prac B+R)
 • Dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej popełniane błędy
 • Zasady aplikowania i oceny projektów w NCBR

Spotkanie realizowane w ramach projektu „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR”. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.ncbrdlafirm.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt dorota.toczyska@ncbr.gov.pl

Diginno Innovation Session – sesja w ramach FG Time, dzień drugi

5 marca 2019, wtorek, godz. 10.45 – 13.40

Sesja poświęcona kreowaniu i wdrażaniu innowacji w firmach od strony zarządzania. Cyfrowa transformacja przemysłu wymaga nowych metod zarządzania. W jaki sposób skutecznie tworzyć nowe rozwiązania i procesy w organizacji, jak efektywnie wprowadzać je w życie? Jak współpracować zarówno wewnątrz jak i z podmiotami na zewnątrz organizacji, aby osiągać jak najlepsze rezultaty dla biznesu. Różne metody, najlepsze praktyki, dyskusja. 

Agenda:
10.30 – 10.45 – przerwa na kawę
10.45 – rozpoczęcie sesji

 • powitanie gości, wstęp
 • Wyzwania zarządcze Industry 4.0 – skuteczne wdrożenie innowacji, zarządzanie zmianą w organizacji – prezentacja
 • Design Thinking jak metoda generowania innowacji w procesie cyfryzacji w firmie / zespole – prezentacja
 • Innowacje? Mało kto budzi się z mocnym postanowieniem – dzisiaj wymyślę coś nowego, coś zmienię. Bezpieczniej czujemy się w znanym schemacie, wyjście poza strefę komfortu dla większości ludzi jest dużym wyzwaniem. Jak więc zmieniać firmę, żeby w pełni korzystać z tego co niesie współczesna technologia?  – dyskusja w grupach
 • podsumowanie sesji, zakończenie spotkania

13.40 – lunch
Sesja realizowana w ramach projektu Digital Innovation Network (DIGINNO), cyfrowa transformacja przemysłu. Więcej informacji na: https://kigeit.org.pl/diginno/

Sesja tłumaczona symultanicznie polski / angielski.
Osoby zainteresowane udziałem tylko w sesji Diginno Innovation Session prosimy o kontakt dorota.sapija@kigeit.org.pl

 

Krzysztof Chełpiński – posiada blisko 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu w obszarach technologii informatycznych i komunikacyjnych (16 lat na stanowiskach zarządzających w IBM Polska). Kilka lat temu postanowił zostać przedsiębiorcą.
Założyciel i prezes STB24 – firmy specjalizującej się w rozwiązaniach w chmurze dla MSP. Członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Magdalena Sadowska-Pożycka
Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji na Politechnice Warszawskiej (specjalizacja: Systemy Informatyczne i Zarządzanie Przedsiębiorstwem). Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Wartością Firmy oraz Zarządzania Wartością Klienta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczęła pracę w Siemens sp. z o.o. w 2011 roku w dziale BE&QM wspierając inicjatywę doskonalenia procesów biznesowych.
Obecnie Ewangelistka Design Thinking. Prywatnie jest miłośniczką pływania i certyfikowaną trenerką Total Immersion.
Łukasz Kowalik – ekspert w dziedzinie komunikacji marketingowej, wdrażania innowacji i zarządzania zmianą. Konsultant przy Zarządzie Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, Venture Partner w Simpact.vc, wspierający spółki portfelowe w budowaniu strategii wejścia na rynek międzynarodowy. Współzałożyciel Empirium i Empirium.pl. Przez ponad 18 lat menedżer w Intel Corporation, gdzie zajmował się m.in. przygotowywaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marketingowej nowych produktów i programów w Europie i krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Trener biznesu, doktor nauk ekonomicznych i adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Knud Erik Skouby – professor and founding director of center for Communication, Media and Information technologies, Aalborg University-Copenhagen – a center providing a focal point for multi-disciplinary research and training in applications of CMI. Has a career as a university teacher and within consultancy since 1972. Working areas: Techno-economic Analyses; Development of mobile/ wireless applications and services: Regulation of telecommunications

Project manager and partner in a number of international, European and Danish research projects. Served on a number of public committees within telecom, IT and broadcasting; as a member of boards of professional societies; as a member of organizing boards, evaluation committees and as invited speaker on international conferences; published a number of Danish and international articles, books and conference proceedings. Editor in chief of Nordic and Baltic Journal of Information and Communication Technologies (NBICT); Board member of the Danish Media Committee. Chair of WGA in Wireless World Research Forum; Dep. chair IEEE Denmark. Member of the Academic Council of the Technical Faculty of IT and Design, AAU.

Patronat Honorowy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy

Współpraca

Patronat Medialny

[:en]

 

8.00 – 16.00 Registration of participants
9.00 – 9.30 The Official Opening of the 11th TIME Economic Forum
Marek Zagórski – Minister of Digitization, Poland
Markus Hess – Deputy Director General, German Ministry of Economic Affairs and Energy
Stefan Kamiński – President, KIGEiT
Klaus Mittelbach – CEO, ZVEI
9.40 – 10.00 Keynote Speech: The EU Commission`s Industrial Policies
Antti Peltomäki, Deputy Director-General, Directorate-General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME’s
  Presentation of the Programme of the 11th TIME Economic Forum
Jarosław Tworóg,  – Vice-president, KIGEiT
10.25-10.45 Presentation: Digital Industry Manifestos
Cecilia Bonefeld-Dahl – Director General of DIGITALEUROPE
10.45-11.05 Presentation:Current status and prospects for the development of the 5G network technology and its value for industry 4.0 oriented applications
Igor Milojevic – CTO of Carrier Business Group at Huawei CEE&Nordic
11.05-11.20 Coffee break 
SESSION I – Digital Transformation of Manufacturing Industries
11.20-11.30 Fireside Chat: Orgalim Vision 2030
Malte Lohan – Director General of Orgalim – Europe‘s Technology Industries
Oliver Blank, – Director European Affairs, ZVEI European Office
11.30-11.40 Presentation: 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G ACIA)
Alexander Bentkus, 5G Alliance for Connected Industries and Automation (5G ACIA)
11.40-12.30 Discussion:
Moderator:  Oliver Blank, – Director European Affairs, ZVEI European Office
Invited:  Michał Boni – Member of European Parliament, European Parliament
Mariusz Kondraciuk – Director, Siemens Energy Management
Jacek Łukaszewski – CEO, Cluster of Central and Eastern Europe, Schneider Electric
Andrzej Dulka – President, Polish Association of Telecommunication Engineers
Witold Bereszczyński – CEO, Weidmüller
Malte Lohan – Director General of Orgalim – Europe‘s Technology Industries
 

”more”

  

This session will discuss the broader framework of the necessity of the digital transformation for European industries and the specific role of the manufacturing sector in this regards. It touches upon the needs of companies to be fully able to use new technologies and to ensure that regulation is not limiting innovation

”less”

SESSION II – 5G – Spectrum management and area development
12.30-12.50 Presentation: 5G for the Industry – Spectrum management trends
Mario Maniewicz – Director of Radiocommunication Bureau, International Telecommunication Union
12.50-13.10 Presentation: SCENIHR opinion on potential health effects of exposure to electromagnetic fields
Zenon Sienkiewicz – (Member of ICNIRP)
13.10-13.50 Discussion: 
Moderator:  Marcin Cichy – President of UKE
Invited:  João Cadete de Matos – Chairman of ANACOM’s Board of Directors  (Portugal)
Cristina Data, Director of Spectrum, Ofcom (United Kingdom)
Vladimír Kešjar – Chairman of the Regulatory Authority for Electronic Communications and Postal Services (Slovak Republic)
Konstantinos Masselos PhD – President of the Hellenic Telecommunications & Post Commission (Greece)
Jaromír Novák – Chairman of the Council of the Czech Telecommunication Office (Czech Republic)
 

”more”

  
The fifth generation of mobile networks presents such an enormous technological upgrade, that it becomes beneficial for industrial use. Therefore it is crucial to make sure that 5G is also available for industrial use and local factory networks.
 

”less”

SESSION III – Optimizing the construction of 5G wireless network layers
13.50-14.10 Presentation: “Wireless layers of 5G networks”
Martin Mellor – President of the Board, Ericsson
14.10-14.55 Discussion: 
Moderator:  Roman Młodkowski – Independant Consultant
Invited:  Jean-François Fallacher – CEO, Orange
Piotr Kuriata – Member of the Board for Business Development and Regulation, P4
Tonny Bao – Country General Manager Huawei Polska
Wojciech Pytel – Member of The Supervisory Board, Netia, Polkomtel
Andreas Maierhofer – CEO, T-Mobile
Nikodem Bończa Tomaszewski – CEO, Exatel
Martin Mellor – President of the Board, Ericsson
14.55 -15.30 Lunch
SESSION IV – Industrial Artificial Intelligence – Chances and Challenges
15.30-15.45 Presentation:
Norbert Biedrzycki – Vice-President of Digital McKinsey in the CEE Region
15.45-16.45 Discussion: 
Moderator:  Piotr Mieczkowski – Executive Director, DigitalPoland
Invited:  Olaf Gajl – Dyrektor, Ośrodek Przetwarzania Informacji
Borys Stokalski – CEO, PIIT
Piotr Pietrzak – CEE Energy & Utilities Industry Technical Leader, Executive Architect, IBM Polska
Bartosz Lech – Board Member, Globema
Paweł Pisarczyk – President, Atende Software
16.45-17.00 Summary of the Forum:
Jarosław Tworóg,  – Vice-president, KIGEiT
Oliver Blank, – Director European Affairs, ZVEI European Office
11th TIME Economic Forum Gala Dinner
19.30 -23.00 Grand Gala Night
  Opening Ceremony

 

8.00 – 16.00 Registration of participants
9.00-9.30 Opening Ceremony
Jadwiga Emilewicz – Minister of Entrepreneurship and Technology, Poland
9.30-9.50 Keynote Speech: European strategies for Digitising Industry and for Artificial Intelligence
Max Lemke – Head of Unit for „Technologies and Systems for Digitising Industry” in Directorate General for Communications Networks, Content and Technology
9.50-10.05 Keynote Speech: Highway 5G
Neils Kalnins – Development Director, JSC Electronical Communications
10.05-10:20 Presentation: Small and medium enterprises in industry 4.0
Mariusz Zabielski – Vice President Country Manager, Poland, Czech, central- eastern Europe Siemens
10.20-10.45 Presentation: Topic of the presentation: What to do with IoT Data – Top Technology Trends
Paweł Białka – Executive Partner, Gartner
10.45 -10.55 Coffee break 
10.55 -11.00 Signing Ceremonial of an Agreement for The Promotion of Digitization and New Technologies and Organization of Digital Week 1.10-10.10 2019  
SESSION I – How to build fibre in the context of connectivity challenges and 5G?
11.00-11.15 Presentation: Action plan for increasing the rate of fibre construction
Krzysztof Heller – CEO, Infostrategia
11.15-12.15 Discussion:
Moderator:  Michał Kobosko – Senior Advisor, Atlantic Council
Invited: Andrzej Abramczuk – CEO, Netia
Piotr Jaworski – Member of the Management Board for Networks and Technologies, Orange Poland
Michał Szczęsny – Director of Architecture-and Network Planning Office, EXATEL
Michał Bartkowiak – Vice-president, INEA
Robert Redeleanu – CEO, UPC
Ireneusz Piecuch – Partner, Law Firm Gawroński i Piecuch
Tomasz Żurański – CEO, Vectra
SESSION II –European Data Economy & B2B Data Platforms
12:15-12.30 Piotr Mieczkowski – Executive Director, Digital Poland Foundation`
12:30-13:30 Discussion: 
Moderator:  Piotr Mieczkowski – Executive Director, Digital Poland Foundation
Invited:  Carlos Navarro – Director, Data Driven Solutions
Robert Kroplewski – Plenipotentiary, Ministry of Digital Affairs
Bartosz Malinowski – Vice President, CEE & MENA, Adform
Tomasz Trzciński – Chief Scientist and Partner, Tooploox
Marek Turlejski – Partner, DataWise, LocIT
Aleksander Szerner – CEO, BIM Association for the Polish Construction Industry
 

”more”

  

This session will reflect the broader debate of a European Data Economy and Free Flow of Data and then turn in the more specific details, requirements and challenges for B2B Data Platforms.

”less”

13.30-14.30 Lunch
SESSION III – Cybersecurity
14.30-14.45 Presentation: “The challenges of supply chain cybersecurity. What we can do to combat cyber-attacks?”
Wiesław Łodzikowski – NASK SA    
14.45-15.00 Presentation: „Cybersecurity in energetics. Causes of cyberwar incidents” 
Jarosław Tworóg, – Vice-president, KIGEiT
15.00-15.45 Discussion: Supply chain cybersecurity. (How can reduce organization’s exposure to a successful cyber-attack?)
Moderator:  Krzysztof Silicki – Director, NASK
Invited:  Juliusz Brzostek –NASK Cyber-security Centre
Grzegorz Bojar – Director IT, Department PSE
Tomasz Huś – Chairman, PZU LAB
Jakub Jagielak – Dyrektor ds. Rozwoju Cyberbezpieczeństwa, Atende
Arkadiusz Wójcik – VP, Head of IT & Mobile, Samsung Electronics Polska
SESJA IV – SMEs in Industry 4.0 – How to make skills and technologies available for everyone
15.45-16.00 Presentation: System and legal support in the transformation of I4.0 small and medium enterprises 
Andrzej Soldaty – Founder and Project Partner of the „Initiative for Polish Industry 4.0
16.00-17.00 Discussion: 
Moderator:  Jarosław Tworóg, – Vice-president, KIGEiT
Invited:  Representatives from Industry 4.0 Platforms and local chambers of commerce
Max Lemke – Head of Unit for „Technologies and Systems for Digitising Industry”
Andrzej Soldaty – Founder and Project Partner of the „Initiative for Polish Industry 4.0
Mark Boris Andrijanič – Head of Public Policy CEE, Uber
Marek Bąkowski – Pełnomocnik Prezesa ds. Informatyzacji Administracji Publicznej, PIIT
Ray Pinto – Digital Transformation Policy Director, DIGITALEUROPE
Michele Merola – Vice-president, AIdAM
 

”more”

  

SMEs are the backbone of the European economy and society. It is key to fully enable SMEs to participate and benefit from the digital transformation. This session will ask how European initiatives and cooperation can help SMEs to use their often untouched potential

”less”

17.00-17.20 Forum summary
  Oliver Blank, – Director European Affairs, ZVEI European Office
Jarosław Tworóg, – Vice-president, KIGEiT

 

4 march 2019, Monday, 12.00 – 15.00

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na realizację nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie istniejących produktów i usług w ramach projektów badawczo-rozwojowych (B+R). Eksperci NCBR zaprezentują nie tylko ofertę wsparcia i zasady udziału w konkursach z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), ale także przedstawią na konkretnych przykładach jak korzystać ze środków w ramach POIR. Odpowiedzą także na pytania z Państwa strony.

Agenda:

 • Aktualna oferta NCBR w ramach POIR
 • Proces realizacji projektu badawczo-rozwojowego (specyfika prac B+R)
 • Dobre praktyki i wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz najczęściej popełniane błędy
 • Zasady aplikowania i oceny projektów w NCBR

Spotkanie realizowane w ramach projektu „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR”. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.ncbrdlafirm.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt dorota.toczyska@ncbr.gov.pl


Diginno Innovation Session – session within FG Time,
5 march 2019, Tuesday, 10.45 – 13.40

Description:

Session on innovation creation and implementation at companies from the management side of things. Digital industrial transformation requires new management methods. How to effectively develop new solutions and processes in organisations, how to effectively bring them to life? How to collaborate, both internally and with entities external to organisations to achieve the best results for the business. Various methods, best practices, discussion. 

Agenda:

10.30 – 10.45 – coffee break
10.45 – start of the session

 • Welcome speech
 • Industry 4.0 – managerial challenges – effectively implementing innovations and managing change in organisations – presentation
 • Design Thinking as the innovation generation method in digitalization process – presentation
 • Innovations? Not many of us get up in the morning with a strong resolution – today I will devise something new, I will change something. We feel safer on familiar beaten paths; venturing outside the comfort zone is a big challenge to most people. So how are we change the company to fully benefit from what modern technology brings around?  – discussion in groups
 • Conclusions, end of the meeting

13.40 – lunch

The session is provided under the Digital Innovation Network (DIGINNO) project, digital industrial transformation. For more information please visit: https://kigeit.org.pl/diginno/

Session will be translated simultaneously PL / ENG.
If you are interested in participating only in the Diginno Innovation Session please contact dorota.sapija@kigeit.org.pl

Krzysztof Chełpiński – has almost 30 years’ experience in management related to information and communication technologies (16 years on managing positions in IBM). A few years ago decided to become an entrepreneur. Founder and CEO of STB24 – company specialized in cloud solutions for SMEs. Member of The Polish Chamber of Commerce for Electronics and Telecommunications (KIGEiT). Graduate of the Warsaw University of Technology.
Magdalena Sadowska-Pożycka – graduate of Faculty of Production Engineering at the Warsaw University of Technology (specialisation: Information Systems and Enterprise Management). She has also completed two postgraduate study programmes in Value Based Management and in Customer Value Management at the Warsaw School of Economics. She started working for Siemens sp. z o.o. in 2011 at the BE&QM department, supporting the business process improvement initiative.
At present, she is the Design Thinking Evangelist. Privately she is a fan of swimming and a certified Total Immersion Coach.
Łukasz Kowalik – expert in marketing communication, innovation and change management. Consultant supporting West Pomerania Employer Association, Venture Partner at Simpact.VC supporting go-to-market strategies and programs of portfolio companies. Co-founder of Empirium and Empirium.pl. Earlier, for over 18 years manager at Intel Corporation responsible for PR, marketing communication and sales partner programs in CEE and EMEA region. He holds Ph.D. degree in the Economics and works as Assistant Professor at Kozminski University.
Knud Erik Skouby – professor and founding director of center for Communication, Media and Information technologies, Aalborg University-Copenhagen – a center providing a focal point for multi-disciplinary research and training in applications of CMI. Has a career as a university teacher and within consultancy since 1972. Working areas: Techno-economic Analyses; Development of mobile/ wireless applications and services: Regulation of telecommunications
Project manager and partner in a number of international, European and Danish research projects. Served on a number of public committees within telecom, IT and broadcasting; as a member of boards of professional societies; as a member of organizing boards, evaluation committees and as invited speaker on international conferences; published a number of Danish and international articles, books and conference proceedings. Editor in chief of Nordic and Baltic Journal of Information and Communication Technologies (NBICT); Board member of the Danish Media Committee. Chair of WGA in Wireless World Research Forum; Dep. chair IEEE Denmark. Member of the Academic Council of the Technical Faculty of IT and Design, AAU.

Patronage

Strategic Partners

Partners

Partnership

Media Patronage

[:]